داری ,دوست داری

و باز حرف هایی که اینجا می شود گفت.

کسانی هستند که از تو مهم ترند. شاید برای خودت باشد که آنها را دوست داری.

یعنی تو نیاز داری به اینکه دوستشان داشته باشی.

اما دوستشان داری. دوست داری که اگر آزاری هست تو ببینی و آنها فقط بخندند.

بخندند و تو با خنده آنها زمان بگذرانی حتا به سختی...

دل تو که بخندد من هر چه باشم آرامم...


منبع اصلی مطلب : من الغریب الی ...
برچسب ها : داری ,دوست داری
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : افراد مهم تر از من