دوست ,چقدر ,دوست داشتن

چقدر بدبختند کسانی که کسی را به معنی واقعی دوست ندارند

چقدر طعم خوشی را نمیچشند.

و چقدر بد حال خوبی دارند، دوست داران ماورا ماده ای

و چه حس زیبایی را میفهمند.

و چه لذت کمال بخشی دارد دوست داشتن خدایی و چه نابود کننده است دوست داشتن دنیایی

و خدا چه زیبا خلق کرده ما را...

به اندازه بزرگیت شکر، ای زیبا خلق کننده ترین.

منبع اصلی مطلب : من الغریب الی ...
برچسب ها : دوست ,چقدر ,دوست داشتن
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : دوست داشتن