مهربان، عالم

چه نعمتی داریم ما، که امام داریم.

محرمی مهربان، عالم و قادر

و چه میخواهد انسان عاجز به جز وجودی مهربان، عالم و قادر

گاهی باید مانند کودکی که خطا کرده سریع به آغوش مادر پناه ببری و محکم با گریه خودت را به او بچسبانی

و کار تمام...

منبع اصلی مطلب : من الغریب الی ...
برچسب ها : مهربان، عالم
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : مامن امام